Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018.

 

 

 4-4-2018
Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018.
 
Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2018. Για τη σχετική Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
panelladikes2018 programma
 

 27-3-2018
*(UPD 28-3-2018)
 
 Αριθμός εισακτέων το 2018 στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

panellinies 2018dΔημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Παιδείας για τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το 2018. Στην απόφαση περιλαμβάνεται η κατανομή των εισακτέων ανά Πανεπιστήμιο, Σχολή και τμήμα. (ΦΕΚ 1123/Β 27 Μαρτίου 2018)
Η απόφαση του υπουργού Παιδείας με τον αριθμό των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
74.692 εισακτέοι σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 - Αύξηση κατά 3.966 θέσεις.
 υγκριτικοί πίνακες εισακτέων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ  για τα έτη  2018 και 2017.(UPD 28-3-2018)
Οι αναλυτικοί Πίνακες εισακτέων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2017-18 (σε pdf)

 


22-3-2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018:
Εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών.

panellinies 2018dΣτο ΦΕΚ 949 τ.Β΄/2018 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Φ.253.1/42169/Α5/13-3-2018 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ.Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.» στην οποία ορίζονται οι Σχολές, τα Τμήματα ή οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

Η Απόφαση Φ.253.1/42169/Α5/13-3-2018 (ΦΕΚ 949/Β/16-3-2018) του Υπουργείου Παιδείας
Τροποποιούμε τη αριθμ. πρωτ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργική απόφαση και αντικαθιστούμε το άρθρο 1 του κεφαλαίου Α΄ ως εξής:
Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές ή στα τμήματα ή στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:
α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και για τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά». Ειδικά για τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.
β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».
δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».
ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».
στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας, και Ιονίων Νήσων, Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά». Ειδικά για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.
ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».
η) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται στα δυο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας καθώς και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειου Θράκης και Θεσσαλίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
Το ΦΕΚ με την ΥΑ για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων.


22-3-2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018:
Ένταξη των τμημάτων του νέου Πανεπ. Δυτικής Αττικής στα 4 Επιστημονικά Πεδία.

paideias2018Από το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/2018) η σχετική Υπουργική Απόφαση (με αριθμ.Φ.253/39391/Α5/8-3-2018), με την οποία εντάσσονται τα Τμήματα του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018.

 Το ΦΕΚ με την Υπουργική απόφαση.     

 

1. Στο πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών επιστημών εντάσσονται τα τμήματα:

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Κοινωνικής Εργασίας
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών


2. Στο πεδίο Θετικών και τεχνολογικών επιστημών εντάσσονται τα τμήματα:

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Μηχανικών Βιοϊατρικής
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 

3. Στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής εντάσσονται τα τμήματα:

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Βιοϊατρικών Επιστημών
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Επιστημών Οίνου, Άμπελου και Ποτών
Εργοθεραπείας
Μαιευτικής
Μηχανικών Βιοϊατρικής
Νοσηλευτικής
Φυσικοθεραπείας


4. Στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής εντάσσονται τα τμήματα:

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Τουρισμού
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών


16-3-2018

Υποβολή αίτησης - δήλωσης  υποψηφίων
Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2018.

panellinies 2018dΩς προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2018, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση εντός του Μαρτίου του έτους συμμετοχής τους
Το υπόδειγμα είναι ένα (1) και κοινό για όλους τους υποψηφίους/ες (Ημερήσια, Εσπερινά, μαθητές/ριες, απόφοιτοι).
Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,
γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.
ε)Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α:
i) για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι/ες με τα εσπερινά ΓΕΛ.
ii) για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
ii) για τα ΤΕΦΑΑ.
Η δήλωση για το στοιχείο ε) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτική.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, όλα τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές.
Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση - Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.
γ).Η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

5-3-2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018.
Η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων των υποψηφίων
θα γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου.
 
panellinies 2018dΟι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις

 10/2/2018
UPD 15-2-2018*
Το Μάρτιο η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων των υποψηφίων
για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018.
Εγκύκλιος για τη διαδικασία (αίτηση, δήλωση, μηχανογραφικό)  UPD 15-2-2018*

panellinies 2018dΜε νέα Y.A. με αριθμ. Φ.253/16678/Α5 /2108 τροποποιείται και συμπληρώνεται η με αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015)
Σύμφωνα με τη νέα Y.A. :
Οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερήσιου και Δ ́ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση – Δήλωση το μήνα Μάρτιο.
Με την Αίτηση − Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,
γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί,
ε) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).
Η δήλωση των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων 2018.»
Η νέα Y.A. του Υπουργείου Παιδείας (Φ.253/16678/Α5 /2108 )

 18-12-2017

Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018,
μάθημα Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού.
 
panellinies 2018dΔιευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για το μάθημα της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, το οποίο εξετάζεται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

 


 10-11-2017

Σύσταση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών, σε Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
για την έκδοση Πιστοποιητικών Διαπίστωσης Πάθησης, σε υποψηφίους Πανελλαδικών εξετάσεων 2018 που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Δευτέρα 13 Νοεμβρίου έως και Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
Κατάλογος των Νοσοκομείων με τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές
Το έντυπο αίτησης των υποψηφίων που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδική κατηγορία.
 
2-11-2017
Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%,
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό  Έτος 2018-19.
 
panellinies 2018d100Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 3822Β΄/31-10-2017 δημοσιεύτηκε η αριθ. Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2018-19 κι εφεξής.
Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2018-19 θα μπορούν να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που θα λειτουργήσουν σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης. Η εγκύκλιος που θα αναφέρεται στη διαδικασία πιστοποίησης των παθήσεων από τις Επταμελείς Επιτροπές θα ακολουθήσει άμεσα.
 

Εξεταζόμενα Μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
Σχολικού Έτους 2017-18.

panellinies2018 pedia

 
 24-10-2017
 
Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018
και των αποφοίτων/υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018
σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.
 
 
panellinies 2018dΣύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 74 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς ….......
 
α).H Εγκύκλιος Φ.251/177783/Α5/20-10-17 (ΑΔΑ: 7ΗΧ14653ΠΣ-ΘΥΩ) του Υπουργείου Παιδείας.
 
panelladikes from 2018 paideias

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 

panellinies 2018dΗ εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου στο ΦΕΚ 2893Β/21-8-2017