Πανελλαδικές  Εξετάσεις  2019

 

28-11-2018

 Εισαγωγή στις Σχολές Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων 

Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, οι κατηγορίες υποψηφίων αλλά και τα τυχόν κωλύματα επιλογής και εν γένει όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει απο τις Πανελλαδικές του 2019 και μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά μελετώντας το σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ Καθορισμού Διαδικασίας Εισαγωγής στις Σχολές Λιμενοφυλακής

 

26-11-2018

 Διαδικασία πιστοποίησης υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία ατόμων με σοβαρές παθήσεις καλούνται να παρουσιαστούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές που έχουν συσταθεί σε διάφορα Δημόσια Νοσοκομεία ώστε να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Πάθησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: η προθεσμία για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες μελετήστε το έγγραφο: Πανελλαδικές 2019 - Πιστοποίηση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

 

8-10-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται μερική τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος που όριζε σε ποιο πεδίο εντάσσονται οι διάφορες πανεπιστημιακές σχολές. Για να δείτε ποιες Σχολές αφορά η τροποποίηση καθώς και την υποχρέωση εξέτασης σε ειδικά μαθήματα για συγκεκριμένες Σχολές διαβάστε με προσοχή το συνημμμένο έγγραφο.