Πανελλαδικές  Εξετάσεις  2019

18-09-2019

Μηχανογραφικό Δελτίο Υποψηφίων που πάσχουν από  σοβαρές παθήσεις έτους 2019 

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και δικαιούνται εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους έως και την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας δείτε το έγγραφο: Εισαγωγή Υποψηφίων με 5% 2019

 

10-09-2019

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

 

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε εγκύκλιος που ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την διαδικασία επίδειξης γραπτών των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων (τρόπος κατάθεσης αίτησης, παράβολα κλπ.). 

Η σχετική προθεσμία εκτείνεται από τις 2 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και οι σχετικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο έγγραφο: Επίδειξη γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

 

04-09-2019

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 
Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε εγκύκλιος που ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 , ορίζοντας τις κείμενες διατάξεις που εφαρμόζονται και όλες τις λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το έγγραφο: Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια για το 2019-2020

 

17-07-2019

Εισδοχή Ελλαδιτών υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση εισδοχής, από τις 8 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2019.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2019, το 2018 ή το 2017.
 

 

27-06-2019

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) 
 
Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Δευτέρα 15-7-2019), τα Λύκεια θα λειτουργήσουν ως εξής :
 
- Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019, με την παρουσία του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή (ή του αναπληρωτή αυτών) και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου.
 
Αυτές τις 2 ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.
 
Το Λύκειό μας θα λειτουργεί τις συγκεκριμένες ημέρες κατά τις ώρες 09.00-13.00.
 
 
Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕ.Λ.
 
Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.
 
Πιο αναλυτικά: Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).
 
Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό:
  • θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
  • στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση). 
  • μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το αναλυτικό έγγραφο: Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού 2019
 

21-06-2019

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων
 
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα εξεταστικά κέντρα για τα Μουσικά Μαθήματα "Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία" και "Μουσική Αντίληψη και Γνώση" έτους 2019.
Για να δείτε τα κέντρα και την κατανομή των υποψηφίων σε αυτά, διαβάστε το έγγραφο: Εξεταστικά Κέντρα Μουσικών Μαθημάτων 2019
 

15-06-2019

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών
στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ακαδημαϊκό έτος 2019-20)
 
Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 11-6-2019.
 
Όλοι οι υποψήφιοι από την 11-6-2019 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 11-7-2019 ημέρα Πέμπτη.

 

14-06-2019

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων για τις φετινές Πανελλαδικές. 

Για να ενημερωθείτε σχετικά, δείτε το έγγραφο: Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2019

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι μαθητές του Λυκείου μας που θα δώσουν Αγγλικά εξετάζονται στο 3o Γενικό Λύκειο Πειραιά, Κ. Μαυρομιχάλη 14, τηλ. 210 4122916. Για τυχόν άλλα ειδικά μαθήματα ισχύουν όσα αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο. 

 

29-05-2019

Διαγωνισμοί εισαγωγής στις Σχολές Αστυνομίας-Πυροσβεστικής

Με ενημερωτικές εγκυκλίους το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους υποψηφίους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα εξής:

1) Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 05-06-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 2131520774, 2131520169.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο: Προκήρυξη Διαγωνισμού Αστυνομίας 2019

 

2) Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr  η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Τρίτη 18-06-2019 έως και την Τρίτη 25-06-2019 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου)

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο: Προκήρυξη Διαγωνισμού Πυροσβεστικής 2019

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (14-06-2019): Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος συμπληρωματική προκήρυξη για τον παραπάνω διαγωνισμό, που περιλαμβάνει και τον αριθμό εισακτέων.

Λεπτομέρειες στο έγγραφο: Συμπληρωματική Προκήρυξη Πυροσβεστικής

2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 26-06-2019: Το  Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος τροποποιείται α) ως προς την παράγραφο 3α του κεφ. VI και β) ως προς το Παράρτημα, εδάφιο "Σωματομετρικά Χαρακτηριστικά -ΔΜΣ" (ενεργοποιήστε τους συνδέσμους για να δείτε τα σχετικά έγγραφα).

 

21-05-2019

Ενημέρωση υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ενημερώνει τους υποψηφίους για τα τμήματα ΤΕΦΑΑ που θα εξεταστούν από την οικεία επιτροπή για μία σειρά θεμάτων ως εξής: 

1) Αναλυτικές οδηγίες προς τους εξεταζόμενους: Οδηγίες προς εξεταζομένους ΤΕΦΑΑ

2) Πρόγραμμα εξετάσεων ΤΕΦΑΑ Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά: Πρόγραμμα εξετάσεων ΤΕΦΑΑ Διεύθυνσης Πειραιά

3) Βαθμολογικά όρια αγωνισμάτων: Βαθμολογικά όρια αγωνισμάτων ΤΕΦΑΑ

 

20-05-2019

Δελτίο Εξεταζομένου - Υποψήφιοι της κατηγορίας 10%

Με ειδική εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους υποψηφίους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων:

1) Για λεπτομέρειες που αφορούν το δελτίο εξεταζομένου και την παραλαβή του, και

2) Για διατάξεις που αφορούν υποψηφίους που διεκδικούν το 10% των θέσεων χωρίς εξέταση.

Λεπτομέρειες στο σχετικό έγγραφο: Δελτίο Εξεταζομένων - Υποψήφιοι 10%

Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών 2019

Με έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ορίζονται τα σχολεία που θα λειτουργήσουν κατά τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ως Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, για μαθητές με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθητές του σχολείου μας που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες θα εξεταστούν στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά (Επονιτών 21 & Πειραιώς).

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο: Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα 2019

 

16-05-2019

Εξεταστικά κέντρα για το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών 

Με έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ορίζονται τα σχολεία που θα χρησιμεύσουν ως εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών.

Οι πληροφορίες στο έγγραφο: Εξεταστικά κέντρα Αγγλικών

 

15-05-2019

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ: επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώθηκαν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Λεπτομέρειες στο έγγραφο: ΤΕΦΑΑ - Κέντρα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας

 

08-05-2019

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Όλες οι λεπτομέρεις της προκήρυξης στο έγγραφο: Σχολές Λιμενικού - Προκήρυξη, το οποίο καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν πολύ προσεκτικά. 

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε εξάλλου διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών (έως τις 16/5/2019) καθώς και με άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό. Το σχετικό έγγραφο: Σχολές Λιμενικού - Προθεσμία και διευκρινίσεις.

 

23-04-2019

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι οι Στρατιωτικές Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας) από το επόμενο σχολικό έτος, 2019-2020, θα ενταχθούν, εκτός από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο βρίσκονται ήδη, και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής).

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο ενημερωτικό έγγραφο: Ένταξη Στρατιωτικών Σχολών ΣΜΥ στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

18-04-2019

Πρόγραμμα εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Πρακτικών Δοκιμασιών για ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων για τα Ειδικά Μαθήματα καθώς και η προθεσμία για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι σχετικές λεπτομέρειες στο έγγραφο: Πανελλαδικές 2019 - Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ

 

Αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 - Κατάργηση τμημάτων ΤΕΙ και ένταξη σε ΑΕΙ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν σημαντικές αλλαγές που προκύπτουν από την κατάργηση κάποιων τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε ΑΕΙ και οι οποίες θα αφορούν το μηχανογραφικό της φετινής χρονιάς. 

Καλείστε να μελετήσετε με προσοχή τη σχετική εγκύκλιο εδώ: Μηχανογραφικό 2019: Αλλαγές τμημάτων / Κατάργηση ΤΕΙ

 

12-04-2019

Καθορισμός των ορίων επίδοσης αγωνισμάτων για τις σχολές του Λιμενικού Σώματος

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με κοινή υπουργική απόφαση των αρμοδίων Υπουργών τροποποιήθηκε η εγκύκλιος που αφορά τον καθορισμό των προσόντων και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού Σώματος με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά το μέρος που αφορά τα όρια επίδοσης στα σχετικά αγωνίσματα. 

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ: Τροποποίηση ορίων αγωνισμάτων για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος

29-03-2019

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκε το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για το 2019. 

Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 6 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και την Παρασκευή 7 Ιουνίου για τα ΓΕΛ. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

 

20-03-2019

Δηλώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(ΕΠΕΙΓΟΝ: προσοχή, προθεσμία!)

Ολοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας με χθεσινό ανακοινωθέν, από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. Ο υποψήφιος θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Μελετήστε με προσοχή τα παρακάτω έγγραφα ώστε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες: Εγκύκλιος Πανελλαδικών 2019  και Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2019.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους. Η σχετική εγκύκλιος: Πανελλαδικές 2019 -Εγκύκλιος για Φυσικώς Αδυνάτους.

 

04-03-2019

 Ενημέρωση σχετικά με ειδικά μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τα ειδικά μαθήματα, στα οποία θα πρέπει να εξετάζονται οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους σε τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου (Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Τουρισμού). 

Τα σχετικά έγγραφα: Ενημέρωση για ειδικά μαθήματα 2019 - Η εγκύκλιος και Ενημέρωση για ειδικά μαθήματα 2019 - Το ΦΕΚ

25-02-2019

Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Γενικά Λύκεια της χώρας το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα για τον νέο τρόπο εισαγωγής σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, που θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Βασικό στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν άμεσα μία προδήλωση ενδιαφέροντος για εισαγωγή σε τέτοια τμήματα. Η προδήλωση αυτή είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική, είναι ωστόσο απαραίτητο να κατατεθεί στη Διεύθυνση του σχολείου έως την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019, δηλαδή άμεσα. 

Μπορείτε να μελετήσετε τη σχετική εγκύκλιο που ρυθμίζεί όλες τις λεπτομέρειες, καθώς και τον τρόπο εξέτασης στα μουσικά μαθήματα, τους συντελεστές βαρύτητας κλπ. στο παρακάτω έγγραφο: Νέα διαδικασία εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών 2019

Το έντυπο της προδήλωσης βρίσκεται στη Διεύθυνση του Σχολείου για όποιον μαθητή θελήσει να το συμπληρώσει. 

Προσοχή στην προθεσμία! 

 

15-02-2019

Ενημέρωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδόθηκαν ενημερωτικές εγκύκλιοι για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019, οι οποίες αφορούν: 

α) τη δυνατότητα μετεγγραφής σε Εσπερινα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και τις προϋποθέσεις πρόσβασης των διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ: Μετεγγραφή σε Εσπερινά - Διακριθέντες αθλητές

β) το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας στης Σχολής Ικάρων, το οποίο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα δεχθεί κανονικά υποψηφίους, και άρα θα ενταχθεί στο Μηχανογραφικό του 2019, δείτε λεπτομέρειες εδώ: Σχολή Ικάρων - Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας. Διευκρινίζεται εξάλλου ότι αυτό θα ισχύσει για τους αποφοίτους ΓΕΛ και για το έτος 2019, με ειδικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ: Ελεγκτές Αεράμυνας - Διευκρίνιση

 

 

19-12-2018

Γενική ενημέρωση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019  

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η πρώτη ενημερωτική εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019. Αυτή αφορά κυρίως τον καθορισμό των Ομάδων Προσανατολισμού και των εξεταζόμενων μαθημάτων της κάθε Ομάδας, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των συνολικών μορίων.

Λοιπές πληροφορίες για τις πανελλαδικές θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο, ενώ η Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής θα κατατεθεί εντός του Μαρτίου 2019.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την εγκύκλιο εδώ: Αρχική ενημέρωση για Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικού έτους 2018-2019

 

28-11-2018

 Εισαγωγή στις Σχολές Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων 

Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, οι κατηγορίες υποψηφίων αλλά και τα τυχόν κωλύματα επιλογής και εν γένει όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει απο τις Πανελλαδικές του 2019 και μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά μελετώντας το σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ Καθορισμού Διαδικασίας Εισαγωγής στις Σχολές Λιμενοφυλακής

 

26-11-2018

 Διαδικασία πιστοποίησης υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία ατόμων με σοβαρές παθήσεις καλούνται να παρουσιαστούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές που έχουν συσταθεί σε διάφορα Δημόσια Νοσοκομεία ώστε να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Πάθησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: η προθεσμία για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες μελετήστε το έγγραφο: Πανελλαδικές 2019 - Πιστοποίηση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

 

8-10-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται μερική τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος που όριζε σε ποιο πεδίο εντάσσονται οι διάφορες πανεπιστημιακές σχολές. Για να δείτε ποιες Σχολές αφορά η τροποποίηση καθώς και την υποχρέωση εξέτασης σε ειδικά μαθήματα για συγκεκριμένες Σχολές διαβάστε με προσοχή το συνημμμένο έγγραφο.