Πανελλαδικές  Εξετάσεις  2019

8-10-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται μερική τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος που όριζε σε ποιο πεδίο εντάσσονται οι διάφορες πανεπιστημιακές σχολές. Για να δείτε ποιες Σχολές αφορά η τροποποίηση καθώς και την υποχρέωση εξέτασης σε ειδικά μαθήματα για συγκεκριμένες Σχολές διαβάστε με προσοχή το συνημμμένο έγγραφο.