Εργασίες Μαθητών Β΄Λυκείου.

 

 

Σχολικό Έτος  2016-17.

 

Εργασίες μαθητών/τριών Β' & Γ΄  Λυκείου  στο πλαίσιο της υλοποίησης σχολικού προγράμματος 2016-17 με θέμα :
«Η υαλουργία στο πέρασμα του χρόνου, από το Βυζάντιο στην Βενετία»

 

 1. Τίτλος Εργασίας : Η ίδρυση της Βενετίας Δόγηδες, Χρυσόβουλα

Μαθητές/τριες : Αυγέρη Αμαλία Νίκη,Αυγέρης Θεόδωρος, Γιούλης Σταύρος, Ζουμίδη Έρικα, Λεοντσίνης Στέλιος.
 

 

 

  2. Τίτλος Εργασίας: Η διάδοση του γυαλιού από τον 7ο έως τον 12ο αιώνα -Βυζαντινή Υαλουργία.

Μαθητές/τριες : Μακαρίδη Κατερίνα,Μπουστρής Παναγιώτης,Παππά Ρενίσα,Τουρλής Δημήτρης,Τσομπέλι Ευγενία, Χάλαρη Ευγενία

 

3. Τίτλος Εργασίας :  Το γυαλί στην αρχαιότητα

Μαθητές/τριες : Αθανασιάδης Αντώνης, Άννινος Παναγιώτης, Αλγιάσι Ιούλιος, Βαγιανός Θεοφύλακτος, Γαλάνης Μανώλης, Δαλκάς Αναστάσιος.