Εκπαιδευτικό Υλικό

Α΄ Λυκείου

 

Μάθημα : Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Επιλογής)

 

Υπόδειγμα ερωτήσεων στην ύλη Α΄ τετραμήνου (μέχρι 18-12-2017)

Υπόδειγμα ερωτήσεων πρόχειρου διαγωνίσματος