ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2017-18.

 

 ΤΜΗΜΑ    ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Α1

 Καλμούκη  Έλενα

 Α2  Παπαδοπούλου Χαρά
 Α3  Βασιλονικολιδάκη Νίτσα
 Α4  Σμύρου Χριστίνα
 Β1  Καρακατσάνης Χρήστος
 Β2  Τσαπρούνης Νικόλαος
 Β3  Φαναρτζής Ιωάννης
 Β4  Λεβέντης Σωκράτης
 Γ1  Παυλάκη Σταματική
 Γ2  Μητράκος Ηλίας
 Γ3  Χέλμη  Παρασκευή
 Γ4  Χονδροδήμος Γεώργιος

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  7ου ΓΕΛ
 Διδακτικές ώρες Από - Έως 
 1η  8:15-9:05 
 2η  9:10-9:55
 3η  10:05-10:50
 4η  11:00-11:40
 5η  11:50-12:30
 6η  12:40-13:20
 13:25-14:05