ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18.

 

 

 
2-7-2018
 
7ο ΓΕΛ Πειραιά
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σχολείο, έως τις 31 Αυγούστου 2018, θα είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη.
Εκτός από τις προγραμματισμένες εφημερίες της θερινής περιόδου, για την υποστήριξη της υποβολής των μηχανογραφικών, θα λειτουργήσει επιπλέον τη Δευτέρα 9 Ιουλίου καθώς και τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, οπότε και λήγει η σχετική προθεσμία υποβολής.

Από τη Διεύθυνση

 
 
 
 2-7-2018
 Υπολογισμός Μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018.

Φόρμα Υπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική Διεύθυνση, https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

 


 
28-6-2018
Βαθμολογίες  Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

 panel pinaκ apotΑπό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προγραμματίζεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή 29-6-2018, μετά τις 13:00 σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Την ίδια ημέρα προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Από την Πέμπτη 5-7-2018 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει την Δευτέρα 16-7-2018 και είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
 
 
 
Γιορτή αποφοίτησης
των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, 7ου ΓΕΛ Πειραιά.

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στις 19:30.
 
apofitisi2017 18prosklisi
 

23-6-2018

7ο ΓΕΛ Πειραιά
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
"Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο."
 
Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής
β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος.
γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος στην οποία θα δηλώνονται:
αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.
ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.
δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.
ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/ 1986 (Α’ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 46/2017 (Α’ 74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Aριθμ. 10645/ΓΔ4/2018,ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018.
Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γενικό Λύκειο πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους για την κατάθεση των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών.

Από τη Διεύθυνση

 


 23-6-2018

 

7ο ΓΕΛ Πειραιά

Ανακοίνωση για τις εγγραφές των μαθητών.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες!

  1.  Τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής των εγγραφών θα είναι διαθέσιμα για τους μαθητές και τους κηδεμόνες στην εφαρμογή e-εγγραφές από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018. Οι μαθητές των οποίων η κατανομή έχει ολοκληρωθεί μπορούν να εκτυπώνουν την οριστική αίτησή τους προκειμένου να την καταθέσουν στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, όπως προβλέπεται στην με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120).
  2. Οι μαθητές που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018  (ώρα 14.00).
  3. Οι μαθητές που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης κατά την Α’ περίοδο εγγραφών (14-05-2018 έως 06-06-2018) και έχουν κατανεμηθεί από την Α’ φάση μπορούν να τροποποιήσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μόνο λόγω αλλαγής ομάδας προσανατολισμού ή λόγω αλλαγής τύπου λυκείου (ΕΠΑ.Λ., Εσπερινό/Ημερήσιο, Ιδιωτικό). Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούν κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-06-2018 έως 29-06-2018) να απευθύνονται στη διευθύντρια του σχολείου, όπου έχουν υποβάλει αίτηση, για να διαγράψει την αίτησή τους ώστε να υποβάλουν νέα. Συγκεκριμένα, ο μαθητής αν είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του, αν είναι ανήλικος, ζητά με υπεύθυνη δήλωσή του από τη διευθύντρια να διαγράψει την αίτηση που έχει υποβάλει. Η αίτηση διαγράφεται οριστικά και ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του υποβάλει νέα αίτηση κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-06-2018 έως 29-06-2018).

→Παρακαλούμε πολύ τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που ήδη φοιτούν στο σχολείο μας, όσοι δεν το έχουν πράξει ήδη, να προχωρήσουν οπωσδήποτε από Δευτέρα 25 Ιουνίου στην ηλεκτρονική εγγραφή!

Από τη Διεύθυνση
 

22-6-2018

 Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) 2018.  (UPD)
 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού 2018 για τους υποψηφίους και οδηγίες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr

mich gel2018Διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου  (Μ.Δ.)
 
Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και λήγουν τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).
 
Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας.
Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ.
Οι υποψήφιοι ΓΕΛ για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους κατά περίπτωση:
-οι υποψήφιοι ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ έτους 2016 με τα ημερήσια ΓΕΛ την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης έτους 2016
-οι υποψήφιοι με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ έτους 2016 ή 2017 με τα ημερήσια ΓΕΛ την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και τη Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2016 ή 2017.
Σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
Με τον προσωπικό κωδικό οι υποψήφιοι θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr,
(να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
Στον παραπάνω ιστότοπο μπορούν να βρουν τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, τις βάσεις, τα στατιστικά προτιμήσεων και βαθμών του προηγούμενου έτους, το υπόδειγμα του έντυπου Μ.Δ., καθώς και το ηλεκτρονικό Μ.Δ.
Μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογιών των ΓΕΛ, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr,
να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση) μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.
Με την Οριστικοποίηση, το Μ.Δ. αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υποχρεωτικά τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.
 
Υποβολή μοναδικού μηχανογραφικού δελτίου : Κάθε υποψήφιος είτε με νέα είτε χωρίς νέα εξέταση το 2018 δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο μηχανογραφικό δελτίο, είτε ΜΟΝΟ με τα ΓΕΛ είτε ΜΟΝΟ με τα ΕΠΑΛ, είτε μόνο για το 90% είτε μόνο για το 10% των θέσεων.
Αναίρεση Οριστικοποίησης –εκ νέου Οριστικοποίηση.
Ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας -ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ οριστικοποιημένο). Ο υποψήφιος θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το Οριστικοποιήσει εκ νέου (αυτό το τελικό Μ.Δ. θα αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου), γιατί αλλιώς δεν θα έχει Μ.Δ. 
 
Επιλογή προτιμήσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ   (για το 10%).
Υπενθυμίζεται ότι για το 10% των θέσεων υπάρχουν δύο ξεχωριστά Μ.Δ. - ένα για τους υποψηφίους του Παλαιού Συστήματος έτους 2016 με 5 επιστημονικά πεδία και - ένα για τους υποψηφίους του Νέου Συστήματος έτους 2016 ή 2017 με 5 επιστημονικά πεδία, διαφορετικά όμως από αυτά του Παλαιού Συστήματος
Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση με τα ΓΕΛ, και τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον το δικαιούνται, όσοι δηλαδή είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2016 ή το 2017.
 
Σχετικά αρχεία:

β). Οδηγός Υποψηφίου για την εφαρμοφή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού 2018

γ). Αριθμός εισακτέων το 2018-19 στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με τις πανελλαδικές εξετάσεις   (ΦΕΚ 1123Β/ 27-3-2018)
δ). η Υ.Α. για την κατανομή θέσεων εισακτέων 2018-19 στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ    (ΦΕΚ 1976Β /1-6-2018).

ε). Για το Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2018 μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 ή 2016 με το Νέο σύστημα, 5 Επιστημονικά Πεδία, μόνο για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση  (πατήστε εδώ).

στ). Για το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) 2018, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 με το Παλαιό σύστημα (πατήστε εδώ). 18-6-2018

7ο ΓΕΛ Πειραιά
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 reportsxoleio Οι έλεγχοι επίδοσης για τους μαθητές της  Α΄ και Β΄ Λυκείου θα δοθούν
την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018. Ωρες 11.00-13.00
 

 
 
18-6-2018
7ο ΓΕΛ Πειραιά
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η γιορτή αποφοίτησης για τους μαθητές της  Γ΄ Λυκείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.

 

 

 

15-6-2018

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων 2018  (Ξένες γλώσσες-Σχέδια-Μουσική)
- Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Εξεταστικά Κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 
 Οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα, θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου.
 
Οι εξετάσεις κατά Ειδικό Μάθημα θα διενεργηθούν ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018
ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
eidika2018
 
 
 

 12-6-2018

 
Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  (ΑΕΝ)
Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19.
 
aen2018 Όλοι οι υποψήφιοι από την 11-6-2018 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.
Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, λήγει στις 12-7-2018 ημέρα Πέμπτη.
Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑΝΠ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, λήγει στις 09-8-2018 ημέρα Πέμπτη.
Οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη και εναλλακτικά στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 – Πειραιά και στα τηλέφωνα: 2131371480, 1481.
Η Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

 

10-6-2018

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2018
Διεξάγονται το Σεπτέμβριο και οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή.
 
panellinies 2018dΓια να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και του Προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ κατά περίπτωση, να καταθέσουν οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, ή ο κηδεμόνας τους, σχετική αίτηση στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική αίτηση-δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.
 
 
 10-6-2018
Για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

tefaaΟδηγίες και Πρόγραμμα:

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών και πρακτικών δοκιμασιών για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α.:
19-29 Ιουνίου 2018

Τόπος κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης:
Κλειστό Γυμναστήριο  ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ   «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου & Αγ. Άννης, Αγ. Ιωάννης – Ρέντη

Για τις ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών, υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι από το πρόγραμμα.
α).Για τις Οδηγίες εδω
β).Πρόγραμμα κατάθεσης δικαιολογητικών και πρακτικών δοκιμασιών υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2018
γ). Για τον Πίνακα βαθμολογίας
 
 

 

 

 


30-5-2018

 
Παράταση των Ηλεκτρονικών Εγγραφών ως την
Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης» μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (σχολ. έτος 2018-2019)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00
 

 


 26-5-2018
Πανελλαδικές εξετάσεις 2018

των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο προφορικής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το Τμήμα Α ́ της διεύθυνσης εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


 
«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών)
και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019».
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τη Δευτέρα 18-6-2018 έως και τη Δευτέρα 25-6-2018.


fireservice logo2018Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης,δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr

σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 18/06/2018 έως και τη Δευτέρα 25/06/2018.
 
 
 
 
 
 
22-5-2018
 
Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

michan2018Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018 αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ www.minedu.gov.gr        στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα: – το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ,4 Επιστημονικά Πεδία  (πατήστε εδώ).
Το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 ή 2016 με το Νέο σύστημα, 5 Επιστημονικά Πεδία,μόνο για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση  (πατήστε εδώ).
Το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) 2018, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 με το Παλαιό σύστημα (πατήστε εδώ). 
 
 

22-5-2018
Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου 2018.
Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τροπολογίας που αφορά την αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ.
 

18-5-2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.


saea sima2018Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίστηκε σε διακόσιους πενήντα (250) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε σαράντα (40).
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι 06 Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1993 και μεταγενέστερα.

 


 17-5-2018

 (Upd 30-5-2018)
 
Οδηγίες για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης
στα ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ.
 
eggrafes 18afisa
 
Έντυπο του υπουργείου με οδηγίες για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης στα ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ.
 
Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,
από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (Upd 30-5-2018)
 
 
 
 

15-5-2018

Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 για τους υποψήφιους του Σχολείου μας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

panellinies 2018dΟι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξεταστούν προφορικά για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018 στο 40ο Βαθμολογικό Κέντρο (Γυμνάσιο Ν. Φαλήρου, Δαβάκη Πίνδου και Διαμαντή 2, Ν. Φάληρο, τηλ. 210 4812109)

 
 
 
15-5-2018
Εξεταστικό Κέντρο για το Ειδικό μάθημα των Αγγλικών των Εξετάσεων του έτους 2018.
 
Ως Εξεταστικό Κέντρο για το Ειδικό μάθημα των Αγγλικών των Εξετάσεων του έτους 2018, για τους μαθητές του σχολείου μας ορίζεται το 3ο ΓΕΛ Πειραιά (Κ. Μαυρομιχάλη 14, Πειραιάς, τηλ. 210 4122916)
 

 

15-5-2018

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.


Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 που θα διεξαχθούν από την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

 

 9-5-2018   (UPD 10-5-2018)

 
«Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής -Δήλωση Προτίμησης»,
μαθητών/τριών  για το σχολικό έτος 2018-2019.
(UPD 10-5-2018)   Ανακοινοποίηση στο ορθό
 
 
e eggrafes
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την οριστική εγγραφή και ανανέωση εγγραφής στα ΕΠΑΛ   (UPD 10-5-2018)
Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr               συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,
από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνεςτους. Επισημαίνεται ότι α) αναφορικά με τα Γ/σια, Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής -Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών οι οποίοι φοιτούν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 και β)αναφορικά με τις ΣΜΕΑΕ Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών που τώρα φοιτούν στη Γ’ τάξη Ειδικού Γυμνασίου ή Δ’ τάξη Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείουκαι επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής -Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν και οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών που φοιτούν στη Γ ́ Τάξη Γυμνασίου , στην Α ́ Λυκείου και στη Β ́ Λυκείου σε Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18.

Η διορθωμένη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.    (UPD 10-5-2018)


9-5-2018

Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών 2018-2019,
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
 
Η Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2018-2019 και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
 
 
3-5-2018
 
Ενδοσχολικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018
Προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων.
«Προγραμματισμός εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2017-2018»

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου διεξάγονται από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ενώ οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα ολοκληρώνονται έως και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

 

3-5-2018

Ενδοσχολικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 
Προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων.
«Προγραμματισμός εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2017-2018»

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου διεξάγονται από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ενώ οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα ολοκληρώνονται έως και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

 


30-4-2018

 Αριθμός εισακτέων στις στρατιωτικές Σχολές  (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ) για το 2018-2019.
 
asei2018Με την κοινή υπουργική απόφαση Φ.337/102/302468/Σ.2401/20-4-2018 (ΦΕΚ 1484/Β/27-4-2018) των Υπουργείων Παιδείας, Άμυνας και Οικονομικών ορίζεται ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως παρακάτω:
α). Για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), 363 σπουδαστές
β). Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) , 456 σπουδαστές
Η κατανομή των εισακτέων σπουδαστών κατά Σχολή – Τμήμα και οι λεπτομέρειες στην Υ.Α.
 

26-4-2018

Ενδοσχολικές γραπτές απολυτήριες εξετάσεις Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και

Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ σχολικού έτους 2017- 2018.

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου καθορίστηκε ο χρόνος διενέργειας των ενδοσχολικών γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ ́ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ ́ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Για τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.
Για τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018
Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, εξαιρουμένων των ημερών διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων από 8 Ιουνίου 2018 έως και 19 Ιουνίου 2018 και τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018.

 

 

 25-4-2018

 

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής
& Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών.

robotics Physical ComputingΤα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού μέχρι τις 13 Μαΐου 2018.  Μέχρι το τέλος Μαΐου, θα επιλεχθούν από την οργανωτική-επιστημονική επιτροπή τουλάχιστον οι 100 καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού (Δημοτικά- Γυμνάσια – Λύκεια – ΕΠΑΛ) στις οποίες θα χρηματοδοτηθεί ο εξοπλισμός από χορηγίες (Ενδεικτικά ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno, Raspberry Pi 3 Type B, beagleboard, Dwenguino ή όποια άλλη ανοιχτή τεχνολογία είναι αποδεκτή ως ισοδύναμη).

Διαβάστε περισσότερα για τον διαγωνισμό στο robotics.ellak.gr

 
Πράξη 46η /2018 του Συλλόγου Διδασκόντων του 7ου ΓΕΛ Πειραιά
για την απώλεια του μαθητή της Α2 τάξης του Λυκείου, Κωνσταντίνου Κανταρτζή
 

ΠΡΑΞΗ 46η

Στον Πειραιά και στο Γραφείο του 7ου ΓΕΛ Πειραιά σήμερα, ημέρα Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 8:15, συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας, κας Κόλλια Σμαράγδας, ο Σύλλογος των διδασκόντων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει σχετικά με την αντιμετώπιση του δυσάρεστου γεγονότος της απώλειας του μαθητή της Α2 τάξης του Λυκείου, Κανταρτζή Κωνσταντίνου.
Συγκεκριμένα ο Σύλλογος των διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη τον ψυχολογικό αντίκτυπο σε μαθητές και διδάσκοντες του σχολείου από την απώλεια του παραπάνω μαθητή και το μέγεθος του πένθους όλων αποφασίζει:
• Να παραμείνει το σχολείο κλειστό για τους μαθητές όλων των τάξεων την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, προκειμένου να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία και σε ένδειξη πένθους.
• Η σημαία του σχολείου να κυματίζει μεσίστια.
• Να προγραμματιστεί και να τελεστεί λειτουργία στις 21 Μαΐου 2018, ημέρα γιορτής (ονομαστικής) του εκλιπόντος μαθητή, στον Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς.
• Να υπάρξει ψυχολογική στήριξη για μαθητές και διδάσκοντες. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητείται η βοήθεια ψυχολόγων για τη διαχείριση θανάτου και πένθους από τις οργανώσεις «Μέριμνα» και το «Χαμόγελο του Παιδιού».
• Αντί στεφάνου να συγκεντρωθούν χρήματα που θα διατεθούν στην οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού».
• Να γίνει δεντροφύτευση στον αύλειο χώρο του σχολείου από τους μαθητές του τμήματος Α2 σε ένδειξη μνήμης στον συμμαθητή τους.
• Να ανοιχτεί «λεύκωμα» στο οποίο να καταγραφούν σχόλια των συμμαθητών του και μετά την ολοκλήρωσή του να δοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος μαθητή.
Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

                   Η Διευθύντρια                                                                               Ο Σύλλογος διδασκόντων

25-4-2018
 

Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων.

UPD 3-5-2018

Ορθή επανάληψη ως προς την παράγραφο 11 και το Υπόδειγμα «4» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (3-5-2018)

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

1. Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)
2. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Για την κατηγορία : Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Πέµπτη 10 Μαΐου 2018 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.
γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι-ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη.
 
 

24-4-2018
Μήνυμα της ΕΛΜΕ Πειραιά
για τον θάνατο του μαθητή μας
 

elme 2223-4-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του 7ου ΓΕΛ Πειραιά το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για τους μαθητές, αύριο Τρίτη 24-4-2018,  ημέρα πένθους για το σχολείο μας.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου.


21-4-2018
 Ανακοίνωση της οικογένειας
του εκλιπόντα μαθητή μας.
  Η οικογένεια επιθυμεί όπως αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα "Χαμόγελο του Παιδιού"

 


21-4-2018

 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μαθητή Κώστα,
με ανείπωτη θλίψη για το άδικο και αναπάντεχο μοιραίο,
την Τρίτη 24 Απριλίου στις 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς.

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας στην οδύνη της οικογένειάς του.

Κώστα, θα θυμόμαστε πάντα το ήθος, τη διακριτικότητα και το χαμόγελο σου !

Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και
η Μαθητική Kοινότητα του 7ου ΓΕΛ Πειραιά.

 

 

19-4-2018

Λήξη μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια 
το διδακτικό έτος 2017-18.
 
Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 λήγουν τα μαθήματα στα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια , Ειδικά Λύκεια , Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.
Την Πέμπτη 31η Μαΐου 2018 λήγουν τα μαθήματα στα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.
Μέχρι στις 30 Απριλίου θα εκδοθεί υπουργική απόφαση με όλο το χρονοδιάγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων (προαγωγικών και απολυτηρίων).
Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με τις ημερομηνίες λήξης του διδακτικού έτους 2017-18
Το ΦΕΚ 1322/Β 18-4-20218 με την υπουργική απόφαση. 

 


 4-4-2018

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018.
 
Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2018. Για τη σχετική Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
panelladikes2018 programma
 

 27-3-2018

*(UPD 28-3-2018)

 
 Αριθμός εισακτέων το 2018 στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

panellinies 2018dΔημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Παιδείας για τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το 2018. Στην απόφαση περιλαμβάνεται η κατανομή των εισακτέων ανά Πανεπιστήμιο, Σχολή και τμήμα. (ΦΕΚ 1123/Β 27 Μαρτίου 2018)
Η απόφαση του υπουργού Παιδείας με τον αριθμό των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
74.692 εισακτέοι σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 - Αύξηση κατά 3.966 θέσεις.
 υγκριτικοί πίνακες εισακτέων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ  για τα έτη  2018 και 2017.(UPD 28-3-2018)
Οι αναλυτικοί Πίνακες εισακτέων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2017-18 (σε pdf)

 22-3-2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018:
Εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών.

panellinies 2018dΣτο ΦΕΚ 949 τ.Β΄/2018 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Φ.253.1/42169/Α5/13-3-2018 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ.Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.» στην οποία ορίζονται οι Σχολές, τα Τμήματα ή οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

Η Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. 


 22-3-2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018:
Ένταξη των τμημάτων του νέου Πανεπ. Δυτικής Αττικής στα 4 Επιστημονικά Πεδία.

paideias2018Από το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/2018) η σχετική Υπουργική Απόφαση (με αριθμ.Φ.253/39391/Α5/8-3-2018), με την οποία εντάσσονται τα Τμήματα του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018.


16-3-2018

 Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού στο 7ο ΓΕΛ Πειραιά
από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.)
 

olp logoΕυχαριστούμε πολύ τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) για τη δωρεά ενός υπολογιστή και μίας οθόνης στο σχολείο μας.

 


16-3-2018

Β’  Φάση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού,
σχολικού έτους 2017-2018.

sch stivosΟι μαθητές μας Π. Α. της Α’ τάξης στη σφαιροβολία και Χ. Α. της Γ’ τάξης στον ακοντισμό, εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στη Β’ Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού, σχολικού έτους 2017-2018
 
 
 
 
 

Ενδοσχολικό σεμινάριο εκπαιδευτικών στο 7ο ΓΕΛ Πειραιά με τίτλο:
"Ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα"

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ενδοσχολικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με τίτλο: "Ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα"
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28/02 & 7/03/2018
Εισηγητές:   Δέσποινα Κατσούδα, Ειδ. Εκπαιδευτικός- Ψυχολόγος
Παναγιώτα Ιακωβάκη, Ψυχολόγος

 


16-3-2018

Υποβολή αίτησης - δήλωσης  υποψηφίων
Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2018.

panellinies 2018dΩς προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2018, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση εντός του Μαρτίου του έτους συμμετοχής τους
Το υπόδειγμα είναι ένα (1) και κοινό για όλους τους υποψηφίους/ες (Ημερήσια, Εσπερινά, μαθητές/ριες, απόφοιτοι).
Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,
γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.
ε)Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α:
i) για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι/ες με τα εσπερινά ΓΕΛ.
ii) για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
ii) για τα ΤΕΦΑΑ.
Η δήλωση για το στοιχείο ε) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτική.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, όλα τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές.
Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση - Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.
γ).Η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

15-3-2018

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γ. Κουτσοχέρα 2018

koutsocheras logoΓια εικοστή τέταρτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Καλαβρύτων προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης με τίτλο «Άθλον Ποιήσεως - Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα». για το καλύτερο λυρικό ποίημα, εμπνευσμένο από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ όλης της Χώρας και στους μαθητές σχολείων της Κύπρου.
Προθεσμία υποβολής του ποιήματος έως 30 Ιουνίου 2018
ΒΡΑΒΕΙΑ
1. Τέσσερα (4) βραβεία, ένα για το Δημοτικό, ένα για το Γυμνάσιο, ένα για το Λύκειο και ένα για Α.Ε.I.-Τ.Ε.Ι. - με έπαθλο 500 ευρώ για το καθένα – στο μαθητή-φοιτητή ή μαθήτρια-φοιτήτρια που έγραψε το καλύτερο ποίημα.
2. Οκτώ (8) επαίνους, δύο για το Δημοτικό, δύο για το Γυμνάσιο, δύο για το Λύκειο και δύο για Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., με έπαθλο 300 ευρώ για τον καθένα.
3. Εύφημη μνεία ευδόκιμης διδασκαλίας στο φιλόλογο καθηγητή ή δάσκαλο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καλαβρύτων, στην κ. Γιώτα Μιχαλοπούλου, στο τηλ: 26923–60403 ή στο E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Η προκήρυξη του Διαγωνισμού από το Δήμο Καλαβρύτων.
Η έγκριση από το υπουργείο Παιδείας.

13-3-2018

 

Πρόγραμμα   «Βουλή των Εφήβων» 2018.
Διαγωνισμοί για μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου.

vouli ton efivon3Στο πλαίσιο της ΚΓ΄ Συνόδου (2017-2018) του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» διεξάγονται διαγωνισμοί για μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου: ένας λογοτεχνικός (διήγημα/ποίημα), ένας μουσικός (σύνθεση τραγουδιού), ένας διαγωνισμός δημιουργίας spot και ένας διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας.

α). Μουσικός διαγωνισμόςόροι συμμετοχής
β). Λογοτεχνικός διαγωνισμόςόροι συμμετοχής
γ). Διαγωνισμός δημιουργίας αφίσαςόροι συμμετοχής
δ). Διαγωνισμός δημιουργίας σποτόροι συμμετοχής.

Οι μαθητές μπορούν να στείλουν τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς μέχρι τις 30 Απριλίου 2018.
Οι μαθητές που θα διακριθούν στους παραπάνω διαγωνισμούς θα προσκληθούν για να παρακολουθήσουν, ως φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος της Βουλής, τις εργασίες της ΚΓ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων (2017-2018), που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις αρχές Ιουλίου 2018 (για τους όρους των διαγωνισμών και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://www.efivoi.gr).
Πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το διαγωνισμό: τηλ. επικοινωνίας 210.3735224, 210.3735226.

 


5-3-2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018.
Η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων των υποψηφίων
θα γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου.
 
panellinies 2018dΟι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις

2-3-2018

Βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας στο 7ο ΓΕΛ Πειραιά
«Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις:
ένα Σχολείο φιλικό στους μαθητές»

firstaidkarpaΣκοπός του βιωματικού σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων στο χώρο του Σχολείου.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο (2) συναντήσεις στο 7ο ΓΕΛ Πειραιά (Ψαρών & Χορμοβίτου 195), Πειραιάς, χάρτης σχολείου: https://goo.gl/maps/nknAFZumhik ) την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 από 16.30 έως 19:30 και την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 από 16:30 έως 19:30.
Αίτηση συμμετοχής έως και την Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/ZU8IaH8KFxO1uFy82

 2-3-2018
Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.
Η νέα διάταξη για τις δημιουργικές εργασίες.
(Ν4521/18 ΦΕΚ 38Α /2-3-2018)
 
Το άρθρο 34 παράγραφος 5 του νέου Νόμου 4521/18 (ΦΕΚ 38Α /2-3-2018)  αναφέρεται στην τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 46/2016 (Α’ 74) για τα ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.


1-3-2018

Ευρωπαϊκός  διαγωνισμός
  #SaferInternet4EU  2018.

SaferInternet4EUΣτο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού εορτασμού για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 η Επίτροπος κα Mariya Gabriel ξεκίνησε την εκστρατεία #SaferInternet4EU, μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί στην προώθηση του ψηφιακού πολιτισμού μεταξύ παιδιών και νέων.
Η εκστρατεία περιλαμβάνει έναν διαγωνισμό δημιουργίας πρωτότυπου υλικού που προάγει την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Το υλικό δεν είναι απαραίτητο να είναι καινούριο αρκεί να έχει δημιουργηθεί από το άτομο ή την ομάδα που υποβάλλει την αίτηση. Κατηγορίες υποψηφίων είναι οργανισμοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε εδώ:
ενώ οτιδήποτε νεότερο θα ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων του SaferInternet4Kids.
Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός #SaferInternet4EU θα διαρκέσει από την 1η Μαρτίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 και οι νικητές θα κληθούν στις Βρυξέλλες σε ειδική τελετή για να παραλάβουν το βραβείο τους.
Η φόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει την 1η Μαρτίου στο Better Internet for Kids (BIK) portal (https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/saferinternet4eu).

27-2-2018

 

«Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους 2017-2018»

DSC05973 qprΣυμμετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2000, 2001 και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  Μέχρι την Πέμπτη 01.03.2018  στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 5η Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «Ι. Μελισανίδης» στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, στην Θεσσαλονίκη

Υπόδειγμα συμμετοχής σχολείου.


23-2-2018

Δράση με τίτλο:
«Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης».
(20 Μαρτίου 2018)

eratosthenes2 2018Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις της κάθε ομάδας θα πραγματοποιηθούν στην αυλή του σχολείου τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών (http://www.astro.noa.gr/gr/eratosthenes).

 

 20-2-2018
(UPD 27-2-2018)*
 
 
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου
  «Αριστοτέλης» 2018.  (UPD 27-2-2018)*
 
diag experΤο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής), η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνουν το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, και ώρα 9:30 :
Α).τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2018 για τους μαθητές της Α’, Β’, Γ’ (α’ φάση) τάξης των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, της χώρας
Β).τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2018 (β΄ φάση) για τους μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου που θα πρωτεύσουν στην α’ φάση.
Γ). τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2018 για τους μαθητές των Α’, Β’, Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας .
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι τη * Δευτέρα  5 Μαρτίου 2018.
Παρατείνονται έως τις 05/03/2018 οι Δηλώσεις Συμμετοχής στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών /Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018 (για τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια), λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των σχετικών εγκυκλίων (αρ. πρωτ.Φ.14/ΦΜ/24240/26527/Δ1 της 15-2-2018 και αρ. πρωτ.Φ15/28224/Δ2 της 20-2-2018).  Δείτε και εδώ  http://eef.gr/enimerosi/1621-2018-diagonismoi.html

 

20-2-2018

Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους 2018.  (*UPD 8-3-2018)
(Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, 31 Μαΐου 2018)

kardiologikiΤο θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αφορά το κάπνισμα και τις βλαπτικές συνέπειες του για τους ενεργούς αλλά και τους παθητικούς καπνιστές (ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες) αλλά και τρόπους αποφυγής αυτού.
Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος ένα μεμονωμένο τμήμα ή μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις μιας σχολικής μονάδας, με την προϋπόθεση ότι την παιδαγωγική καθοδήγησή της έχει αναλάβει ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 10 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Μαΐου 2018.
* Παράταση Υποβολής Συμμετοχών για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018. (Το σχετικό έγγραφο της Ε.Κ.Ε)
 Θα γίνει βράβευση των 4 καλύτερων ταινιών από την Ε.Κ.Ε. (δύο βραβεία για μαθητές Γυμνασίου και δύο για μαθητές Λυκείου) με χρηματικό έπαθλο για τη συμμετοχή τους.
Το έγγραφο με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας  (αρ.πρ. 24682/Δ2/13-2-2018)

13-2-2018

Έκδοση Πιστοποιητικών διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών.

Επικαιρchildmathiοποιημένος πίνακας με τις μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.


 

 

13-2-2018

 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

unric
unric17a

Επιστολή προς τους/τις μαθητές/τριες από το περιφερειακό κέντρο πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNric) στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.13-2-2018

3ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
Ποίησης και Διηγήματος 2017-2018.
 
psppΠαράταση χρονικών ορίων, ως τις 15 Μαρτίου 2018, του 3ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος 2017-2018, με θέμα «Αν δεν στηρίξεις το ένα πόδι σου έξω απ’ τη Γη, ποτέ σου δεν θα μπορέσεις να σταθείς επάνω της».

 


10/2/2018

 

Το Μάρτιο η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων των υποψηφίων
για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018.
Εγκύκλιος για τη διαδικασία (αίτηση, δήλωση, μηχανογραφικό) UPD 15-2-2018*

panellinies 2018dΜε νέα Y.A. με αριθμ. Φ.253/16678/Α5 /2108 τροποποιείται και συμπληρώνεται η με αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015)
Σύμφωνα με τη νέα Y.A. :
Οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερήσιου και Δ ́ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση – Δήλωση το μήνα Μάρτιο.
Με την Αίτηση − Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,
γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί,
ε) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).
Η δήλωση των παραπάνω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων 2018.»
Η νέα Y.A. του Υπουργείου Παιδείας (Φ.253/16678/Α5 /2108 )

 7-2-2018

Πρόσκληση προς τους Γονείς και Κηδεμόνες
των μαθητών του 7ου ΓΕΛ Πειραιά
 

7Ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Παρασκευή 09 / 02 / 2018 και ώρα 11.30 πμ. θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση, από τη Διευθύντρια του σχολείου, στην αίθουσα εκδηλώσεων με θέμα:  «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής» σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018).
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Μετά το πέρας της ενημέρωσης θα επιδοθούν οι έλεγχοι προόδου των μαθητών/τριών από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
                                                                                              Η Διευθύντρια
                          
                                                                                           Δρ. Σμαράγδα Κόλλια             

7-2-2018

Εκλογές, την Παρασκευή 9 / 2 / 2018, στο
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου ΓΕΛ Πειραιά. 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
7ου Γενικού Λυκείου Πειραιά
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθούν εκλογές, την Παρασκευή 9/2/2018, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς κλείνει διετία από την εκλογή του απερχόμενου  Δ.Σ.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν μετά την επίδοση των βαθμών προόδου  Α΄ τετραμήνου. Κάνουμε έκκληση στους γονείς της Α΄ Λυκείου να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ., ώστε το Δ.Σ. να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα  για την επόμενη διετία, καθόσον  τα παιδιά τους θα φοιτούν ακόμα στο Λύκειο μας.
Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται, να συμπληρώσουν τη συνημμένη έντυπη αίτηση- εκδήλωση ενδιαφέροντος και να την καταθέσουν στη γραμματεία του Σχολείου.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


 1-2-2018

Ενημέρωση  μαθητών του 7ου ΓΕΛ Πειραιά
από την υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π  Πειραιά.
 
kesyppΤην Τετάρτη, 31/01/2018, στο χώρο του σχολείου, οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης του Λυκείου μας, ενημερώθηκαν από την υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Πειραιά, κα Γιαννακοπούλου Αριστέα, για θέματα σχετικά με τη Γ’ τάξη, τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Την ενημέρωση, επίσης, παρακολούθησαν η Διευθύντρια του Λυκείου, καθώς και καθηγητές του σχολείου μας (η κα Τσόκου Αθ., η κα Παπαδοπούλου Χ., η κα Καλμούκη Έλ, η κα Σμύρου Χρ, ο κος Χονδροδήμος Γ.). Η κα Γιαννακοπούλου Αριστέα ενημέρωσε επίσης τους μαθητές και μαθήτριες μας ότι μπορούν να κλείσουν ατομικά ραντεβού συμβουλευτικής μέσω της κας Χαράς Παπαδοπούλου Συνδέσμου Επικοινωνίας του Λυκείου με το ΚΕ.ΣΥ.Π   Πειραιά.

 26-1-2018

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής
στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.

ypepth6Στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) που δημοσιεύθηκε σε αντικατάσταση του έως τώρα ισχύοντος ΠΔ 104/1979 και της σχετικής Υ.Α για τα ΕΠΑΛ. Στην Υ.Α συγκεντρώνονται διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν στο σχολικό και διδακτικό έτος, σε υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές και μετεγγραφές, φοίτηση, διαγωγή κ. ά.
Το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση σε αρχείο pdf
Το έγγραφο για την ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.


22-1-2018

 

Αλλαγές στις Αθλητικές Δραστηριότητες στα Σχολεία 
για τους Ευρωπαϊκούς- Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες.
(Νέα Υπουργική απόφαση.)
 

 


 17-1-2018

Ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!

SNF primary logo long hi2
 
 
Tο 7ο ΓΕΛ Πειραιά ευχαριστεί ιδιαίτερα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δωρεά χρηματικού ποσού προς το σχολείο μας με σκοπό την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.
 
 
 17-1-2018
14th International Particle Physics Masterclasses 2018.
Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Β΄& Γ΄Λυκείου,
από 15 Φεβρουαρίου 2018 έως 28 Μαρτίου 2018.


IPPOG logoΗ Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει κάθε χρόνο τα Masterclasses, όπου περίπου 13.000 μαθητές Λυκείου από 52 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 215 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων στο πλαίσιο της δράσης International Masterclasses. Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων.
Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) συντονίζει και το 2018 το Ελληνικό τμήμα αυτής της δράσης. Στη διοργάνωση συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το ΕΚΦΕ Κέντρου της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Το Ελληνικό πρόγραμμα για το 2018 στην περιοχή Αθηνών:
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, ΕΜΠ (120 μαθητές),
Τετάρτη 7 Μαρτίου, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (40 μαθητές),
Τρίτη 20 Μαρτίου, Παν. Αθηνών (60 μαθητές)
Σάββατο 10 Μαρτίου, ΕΜΠ (50 καθηγητές),

Τελική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής για μαθητές: 2 Φεβρουαρίου 2018,
και για καθηγητές: 9 Φεβρουαρίου 2018.
Για την περιοχή της Αθήνας (Παν. Αθηνών, Δημόκριτος και ΕΜΠ) κάντε κλικ  ΕΔΩ.
Το Έγγραφο 3446/Δ2/10-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας.

Η αφίσα της Ελληνικής Ομάδας Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων.
(Κλικ για μεγέθυνση)
poster A4 2018

 

 


16-1-2018

Πρόκληση προς τους γονείς των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2002
για τους στρατολογικούς πίνακες.

 

peiraias logo Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν.2119/93 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί μητρώων Αρρένων», ο Δήμος μας υποχρεούται να προσκαλέσει τους γονείς όλων των αγοριών που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου  μας και έχουν γεννηθεί  το έτος 2002 (στρατολογικής κλάσης 2023), προκειμένου να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία:

α) Γραμματικές γνώσεις των παιδιών τους, β) Διεύθυνση κατοικίας τους, γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας, και  δ) Αρμόδια αστυνομική αρχή.

 Οι γονείς παρακαλούνται  να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώων Αρρένων, στο  ισόγειο του «Πύργου» του Πειραιά στην Ακτή Ποσειδώνος 2, από 01/02/2018  έως 02/03/2018. Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση στρατολογικού πίνακα του ανωτέρω έτους.

Για το Τμ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ του Δήμου Πειραιά.
Ε. Πιερρουτσάκου Τηλ: 213 202 4764.

 


11-1-2018

23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2018. *
..2η Φάση: «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ», το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00-12.00 π.μ.
 
simantikes
(Κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)
23astronomy
 

10-1-2018

Code+Create:
Μαθήματα web design, robotics, Python, για μαθητές 15-17 ετών.


coding readingΟ Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ (www.ellak.gr) στο πλαίσιο του προγράμματος Code+Create προσκαλεί μαθητές 15-17 ετών να παρακολουθήσουν δωρεάν κύκλους μαθημάτων για web design, 3d printing, libre office suite, robotics, IoT applications, Python programming, κλπ. και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν στις μελλοντικές σπουδές ή και την καριέρα τους!

code create
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018. Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλεφώνου.
ΠΟΙΟΙ: Νέοι ηλικίας 15-17 ετών με επιθυμία για μάθηση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό υπολογιστών. Απαιτείται όμως βασική κατανόηση της αγγλικής γλώσσας, καθώς όλα τα εργαστήρια θα είναι στα αγγλικά.
ΤΙ: Δωρεάν εργαστήρια που χρησιμοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα με την τελευταία τεχνολογία.

3d workshop
Φεβρουάριος 2018: Εισαγωγή στην τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική και εφαρμογές IoT
Μάρτιος 2018: Εισαγωγικός προγραμματισμός της Python

python
Κάθε 3ωρη συνεδρία (2 φορές την εβδομάδα x 3 ώρες x 8 εβδομάδες) θα σας δώσει την ευκαιρία να μάθετε, να πειραματιστείτε και να δημιουργήσετε κάτι καινούργιο. Όλοι οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση μία φορά την εβδομάδα, στο εργαστήριο εκμάθησης για ελεύθερη άσκηση και πειραματισμό σε ομάδες ή μεμονωμένα.

ΠΟΤΕ: Κάθε Σάββατο και Κυριακή του Φεβρουαρίου (από τις 3/2/2018) και το Μάρτιο του 2018, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης στη Φωκίωνος Νέγρη. Παρέχονται δωρεάν εισιτήρια για όλους τους συμμετέχοντες.
ΓΙΑΤΙ: Η ψηφιακή παιδεία είναι μια κρίσιμη ικανότητα για τον 21ο αιώνα. Θέλουμε να σας εισάγουμε στον προγραμματισμό υπολογιστών και να δούμε πού θα σας οδηγήσει η φαντασία σας. Όλοι αξίζουν την ευκαιρία να μάθουν νέες δεξιότητες, έτσι αυτά τα μαθήματα είναι ανοιχτά τόσο σε Έλληνες μαθητές όσο και σε νεοεισερχόμενους στην Ελλάδα.
Συμπληρώστε έγκαιρα την αίτησή σας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες: https://ellak.gr/student-registration-form-ages-15-17/


27-12-2017

Τοπικός Προκριματικός Διαγωνισμός για τη
«16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2018.»
 
EUSO 2018Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο τοπικός Εργαστηριακός Διαγωνισμός για την «Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2018» για την επιλογή των μαθητικών ομάδων που θα συμμετέχουν στη δεύτερη φάση.
Στον τοπικό Προκριματικό Διαγωνισμό συμμετείχαν 14 ομάδες από τα Λύκεια της αρμοδιότητας του ΕΚΦΕ Πειραιά-Καλλίπολης: 2ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ, Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου, Ράλλειο ΓΕΛ Πειραιά, Ζάννειο Πειραματικό ΓΕΛ, ΓΕΛ Καλλίπολης, 7ο ΓΕΛ Πειραιά, 8ο ΓΕΛ Πειραιά, 9ο ΓΕΛ Πειραιά, ΓΕΛ Καμινίων,10ο ΓΕΛ Πειραιά, ΓΕΛ "JEANNE D' ARC", ΓΕΛ "SAINT PAUL", ΓΕΛ Αίγινας, ΓΕΛ "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" .
Η μαθητική ομάδα του 7ου ΓΕΛ Πειραιά κατέλαβε την 4η θέση στη γενική κατάταξη (ΕΚΦΕ Πειραιά-Καλλίπολης) και τη θέση στο μάθημα της Χημείας. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του σχολείου μας που αποτελείτο από τις μαθήτριες της Β΄ Λυκείου: Κωστάκη Σοφία-Άννα, Μιτόγλου Θεοφίλη-Αναστασία, Μπαλί Βεσέλ και Σαμίου Μαρία.
Η βράβευση των μαθητικών ομάδων και η απονομή επαίνων σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο «Αντώνης Σαμαράκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Τα θέματα του τοπικού Διαγωνισμού EUSO 2018
α).Φυσικής
β).Χημείας
γ).Βιολογίας
Τα αναλυτικά αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των μαθητικών ομάδων στον παρακάτω πίνακα:.
(Κλικ για μεγέθυνση πίνακα) euso7gel
27-12-2017
Μάθημα Λυκείου : «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)»

Διευκρίνιση του υπουργείου Παιδείας που αφορά στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
Λήψη του εγγράφου με την οδηγία για το μάθημα ΑΕΠΠ.

20-12-2017

 « Filmmakers 2018 - Oι μαθητές κινηματογραφούν…».
Τροποποίηση διοργάνωσης του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους
της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας»
 
filmmakers2018α). Η υποβολή των υποψηφιοτήτων (με όλα τα απαραίτητα στοιχεία) θα γίνει μέχρι και την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 23:59, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού filmmakers2018: (http://filmmakers2018.blogspot.gr)
β)..Η υποβολή των υποψήφιων παραγωγών όλων των κατηγοριών μαζί με τον τίτλο, τη διάρκεια, τους συντελεστές (όλους όσοι συμμετείχαν),την περίληψη του σεναρίου(όπου απαιτείται),την κατηγορία, θα γίνει μέχρι και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν. H προβολή των βραβευμένων ταινιών και η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2018 στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών- Κολλεγίου Ψυχικού του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

 


18-12-2017

Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018,
μάθημα Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού.
 
panellinies 2018dΔιευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για το μάθημα της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, το οποίο εξετάζεται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

 


14-12-2017

14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2018 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας.


pdb01webΟ 14ος Πανελλήνιος Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2018 αφορά στους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. της χώρας και τον προκηρύσσει η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ).
O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας, που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad – IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας: www.pdbio.gr
Η πρώτη φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 03 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ, στα κατά τόπους σχολεία, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες. Για τη συμμετοχή στον ΠΔΒ και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας.
Η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας στο Έγγραφο Φ15/218672/Δ2/12-12-2017.

12-12-2017

Ο Δήμος Πειραιά δώρισε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο 7ο ΓΕΛ Πειραιά.

Η παράδοση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έγινε στο χώρο του εργαστηρίου Πληροφορικής του 7ου ΓΕΛ Πειραιά από τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Βεντούρη και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Καλαμακιώτη στη Διευθύντρια του Λυκείου μας κα Σμαράγδα Κόλλια. Η Διευθύντρια του 7ου ΓΕΛ Πειραιά κα Σμαράγδα Κόλλια ευχαρίστησε εκ μέρους των μαθητών και του συλλόγου διδασκόντων τους εκπροσώπους του Δήμου για τη δωρεά των Η/Υ.
Ο Αντιδήμαρχος Πληροφορικής, Διεύθυνσης Επικοινωνίας Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης κ.Ανδρέας Βεντούρης, δήλωσε: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και το 7ο Γενικό Λύκειο, αλλά και πολλά άλλα σχολεία του Πειραιά, έχουν πρόβλημα με τους Η/Υ, καθώς διαθέτουν λίγους και παλιούς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες καθώς δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια. Έτσι και σήμερα, με την παράδοση των Η/Υ, δεν λύνουμε φυσικά το πρόβλημα, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια για να βελτιώνουμε σταδιακά την κατάσταση».
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Νικόλαος Καλαμακιώτης, δήλωσε: «Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για την αναβάθμιση των υποδομών των σχολείων του Πειραιά, πραγματοποιήσαμε σήμερα δωρεά Η/Υ στο 7ο Γενικό Λύκειο Πειραιά, με σκοπό να ενισχύσουμε το εργαστήριο Η/Υ του συγκεκριμένου σχολείου. Η κατάσταση των υποδομών των σχολείων μας χρήζει βελτίωσης και εμείς ως Δημοτική Αρχή, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση».
Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσπάθειας του δήμου για την αναβάθμιση των υποδομών των σχολείων του Πειραιά.

Φωτογραφία από την παράδοση των υπολογιστών (ΚΛΙΚ στη φωτογραφία για μεγέθυνση)

7gel dorea hy


12-12-2017

 37η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.)
(37th National Selection Conference of EYP Greece)

 37η ΕΣΕ2Για 37η φορά, διοργανώνεται η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, η οποία φέτος θα έχει διάρκεια 4 ημερών και θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2018 στην Αθήνα. Αυτή τη φορά, θα επιλεγούν οι έξι (6) μαθητές που θα στελεχώσουν την ελληνική αποστολή στην 88η Διεθνή Σύνοδο, που θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2018 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Θα επιλεγούν 24 επιπλέον επιλαχόντες, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε άλλες περιφερειακές δράσεις σε διεθνές επίπεδο.
Συμμετοχή στην Εθνική Συνδιάσκεψη μπορεί να δηλώσει κάθε Λύκειο των Νομών Αττικής, Αχαΐας και Βοιωτίας.
Τα ενδιαφερόμενα σχολεία καλούνται να δηλώσουν προς συμμετοχή όχι περισσότερα από δύο (2) βασικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης . Η περίοδος επιλογής των μαθητών απ’ το εκάστοτε σχολείο με τη διαδικασία που αυτό θέλει να ακολουθήσει είναι από Τρίτη 12/12/2017 έως και Δευτέρα 18/12/2017. Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 στις 08:00 και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 στις 23:59. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος δε θα θεωρηθούν έγκυρες.

Συμπλήρωση Αιτήσεων/Δηλώσεων Συμμετοχής στην ιστοσελίδα  https://goo.gl/forms/QNs1hFqHcJ5NBh1u2

 


11-12-2017

Εκδήλωση του ΕΚΠΑ με θέμα:
60 Χρόνια Διαστημικά Ταξίδια,1957-2017,
60 χρόνια μετά την εκτόξευση του Sputnik-1.
 
Ο Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ διοργανώνει μια εκδήλωση στο πλαίσιο της παγκόσμιας αυτής εορτής.Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ από τις 10:00 μέχρι τις 14:00
Οι επισκέπτες παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,ώστε να διευκολύνουν την οργάνωση της εκδήλωσης.Για περισσότερες πληροφορίες, website: http://observatory.phys.uoa.gr
(University of Athens Observatory - UOAO)
Το έντυπο με τις λεπτομέρειες , το πρόγραμμα, και τις οδηγίες πρόσβασης στον τόπο της εκδήλωσης
Η αφίσα της εκδήλωσης (Κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)
Events 2017 60yse2017 poster
8-12-2017

Πρόσκληση παρουσίασης Στρατευσίμων της κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000) στις στρατολογικές υπηρεσίες για κατάθεση δελτίου απογραφής.

stratimagesΠρόσκληση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πειραιά.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000) που είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων καθώς και οι λοιποί διαμένοντες στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας, στο Στρατόπεδο «Βασιλόπουλου» επί της οδού Πέτρου Ράλλη 2, (ΡΟΥΦ), ΤΚ 11855, Αθήνα ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 02 Απριλίου 2018

7-12-2017

«32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας– Ολυμπιάδα Χημείας 2018»


chem1 logoΗ Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) που θα γίνει το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 8.30 π.μ. .
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση στη Διεύθυνση του σχολείου τους μέχρι  τις 23 Φεβρουαρίου 2018.
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων. Θα επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators).
Η έγκριση του υπουργείου Παιδείας με την κατάσταση της εξεταστέας ύλης και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού.


 5-12-2017

 
 
 Ενημέρωση κοινού για την αντιμετώπιση κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης
λόγω ύπαρξης επικινδύνων ουσιών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/17-02-2016 (ΦΕΚ354Β/2016, SEVSEO ΙΙΙ).

civilprotection2gscp logo xorisΕνημερωτικό φυλλάδιο του Τμήματος Τεχνολογικών Καταστροφών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής προς σχολικές μονάδες, ώστε να διαμοιρασθεί στους/στις μαθητές/τριες που φοιτούν σε αυτές, με σκοπό τη διάχυση της πληροφορίας προς τις οικίες τους.
Το Ενημερωτικό φυλλάδιο του Τμήματος Τεχνολογικών Καταστροφών.
 
 
 

5-12-2017

37ος Πανελλήνιος / 65ος Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός
της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Σχολείων

aede logoΕνημέρωση για τη διενέργεια Διαγωνισμού της Επιτροπής Europe at School . Το γενικό θέμα για το 2018 είναι «Οραματιζόμαστε το μέλλον μας» και ειδικότερα: « Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Νέες τεχνολογικές εφευρέσεις και προκλήσεις, επιστημονικές ανακαλύψεις, εικονική πραγματικότητα, σχέδια εποικισμού άλλων πλανητών, επαπειλούμενα οικοσυστήματα. Πώς οραματίζεστε τη ζωή και τον κόσμο μας στις επόμενες δεκαετίες;»
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε με γραπτό δοκίμιο, ή λογοτεχνικό κείμενο, ή ταινία μικρού μήκους [ DVD], ή μουσικό κομμάτι [CD], ή παρουσίαση ppt, ή ζωγραφική, ή ψηφιδωτό κ.λ.π.
Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν μέχρι 30 Απριλίου 2018.
Στόχος του Διαγωνισμού είναι αφενός η δραστηριοποίηση των μαθητών και η ανάδειξη των ικανοτήτων τους και αφετέρου η συμβολή στη διαμόρφωση της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη.

Το έγγραφο με τις οδηγίες του διαγωνισμού.


 1-12-2017

3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία,
μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και εκδηλώσεις.
 
amea2017Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Υπουργείο Παιδείας, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Σπάζοντας τους φραγμούς στην εκπαίδευση: συνεργατικές δράσεις –καλές παιδαγωγικές πρακτικές».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4/12/2017, στις 10:00 - 12:00, στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγί» του ΥΠΠΕΘ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και ευρύτερης κοινότητας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση και η ανάδειξη καλών παιδαγωγικών πρακτικών στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.

30-11-2017

«Κυβερνήτες» σε υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν
δεκαπέντε μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου.

polemiko naytikoΕνημέρωση μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου για συμμετοχή σε πλου με ένα από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια του κόσμου, τύπου Παπανικολής ή 214, του Πολεμικού Ναυτικού,
«Κυβερνήτες» σε υποβρύχιο του ελληνικού στόλου θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν δεκαπέντε μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου οι οποίοι αφού εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, θα συμμετάσχουν σε κλήρωση από την οποία θα γίνει η επιλογή τους.
Συμπλήρωση αίτησης,μέχρι Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, ΕΔΩ        https://form.hellenicnavy.gr/index.php/klirosi/
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού. Η κλήρωση, για την επιλογή των «τυχερών» τελειόφοιτων Λυκείου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία του αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Νικόλαου Τσούνη, κατά τη διάρκεια συναυλίας που διοργανώνει το Πολεμικό Ναυτικό προς τιμήν των οικογενειών του προσωπικού του. (Ανακοίνωση της διεύθυνσης εθιμοτυπίας & δημοσίων σχέσεων του ΓΕΝ.)
Η έγκριση του υπουργείου Παιδείας.
(Υποβρύχιο τύπου 214 ή Παπανικολής. Κλικ στη φωτογραφία για μεγέθυνση)
Papanikolis 630x420

29-11-2017

11-1-2018 (UPD)

 23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2018.
 
astronomosΣυνοπτικός Πίνακας Διαγωνισμού:
1η (προαιρετική) Φάση: «ΕΥΔΟΞΟΣ», από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.
Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας contest.astronomos.gr, με τους ανωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην 1η Φάση «ΕΥΔΟΞΟΣ».
2η Φάση: «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ», το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00-12.00 π.μ.
3η Φάση: «ΙΠΠΑΡΧΟΣ», την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00-15:00 το μεσημέρι
4η Φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», Σάββατο και Κυριακή, 21 & 22 Απριλίου 2018. Μόνο για τη στελέχωση της Ολυμπιακής Ομάδας Αστρονομίας και Αστροφυσικής.
(Κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)
23astronomy
 

29-11-2017 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
για το σχολικό έτος 2017-18. Θερινά σχολεία- σεμινάρια (Ανακοινοποίηση)
 

 23-11-2017

Εκδίκαση ένστασης για τη σχολική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου.
Τελική κατακύρωση.
Η Απόφαση κατακύρωσης της πραγματοποίησης πολυήμερης εκδρομής του 7ου ΓΕΛ Πειραιά σε ταξιδιωτικό γραφείο, κατόπιν εκδίκασης της ένστασης.

 23-11-2017
«ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια»

podilatizoΕνημερωτικές παρεμβάσεις και στα Λύκεια για την ορθή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου με τίτλο: «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια» συνολικής διάρκειας 2 ωρών, μίας (01) διδακτικής ώρας για την θεωρητική εκπαίδευση και μίας (01) διδακτικής ώρας για την βιωματική εκπαίδευση.
Η έγκριση του υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για την ορθή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.
 
23-11-2017
Εκδήλωση για δωρεά μυελού των οστών.
Το 11ο Γυμνάσιο Νίκαιας συνδιοργανώνει με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εκδήλωση  για την δωρεά μυελού των οστών,την Τετάρτη 29-11-2017 και ώρα 18:00, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η αφίσα - πρόσκληση για την εκδήλωση.
11gymn

20-11-2017

 Διαγωνισμός και Έκθεση Ζωγραφικής 2017 με θέμα
«Χριστούγεννα: Γιορτή Αγάπης και Ειρήνης»

xatzikiriakioΘα βραβευθούν 12 έργα, τα οποία θα διακοσμήσουν το Ημερολόγιο 2018 της Λέσχης Πολιτισμού Πειραιά. Οι δημιουργοί των 12 έργων που θα διακριθούν, θα λάβουν βραβείο (Δώρο ή Δωροεπιταγή), ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν τιμητικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.
Όλα τα έργα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση-ελεύθερη για το κοινό-στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, το Σάββατο 09-12-2017, ώρες από 11:00 – 19:00.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποστείλουν τα έργα τους με αλληλογραφία στα γραφεία της Λέσχης Πολιτισμού Πειραιά, Ζέας 5, 18533, Πειραιάς, υπόψιν ΔΣ, ή χέρι με χέρι στους διοργανωτές έως την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.
Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα παιδιά, ηλικίας από 4 μέχρι 16 ετών, με ένα μόνο ατομικό έργο.

 


18-11-2017

 polytexneio20 11 17

 

13-11-2017

 Κατακύρωση σχολικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου
7ου ΓΕΛ Πειραιά στα Χανιά Κρήτης.
 
Η απόφαση κατακύρωση της σχολικής εκδρομής ΕΔΩ.

11-11-2017

Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016  (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)

 

paideias ypoyrg2017Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας τροποποιείται το ΠΔ 46/2016 όσον αφορά τα εξής σημεία: α) Δημιουργικές Εργασίες, β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ, γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ Ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ και απολυτήριες εξετάσεις.
Οι Δημιουργικές Εργασίες καθιερώνονται ως υποχρεωτικές και εντάσσονται στα μαθήματα Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων Λυκείων.
Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. για τα μονόωρα μαθήματα ενδείκνυται να είναι από 3 έως 4 διδακτικές ώρες, ενώ για τα δίωρα, τρίωρα κτλ. από 5 έως 8 διδακτικές ώρες.
Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου με Αρ.Πρωτ.194027/Δ2 10-11-2017   ΕΔΩ

 10-11-2017

Σύσταση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών, σε Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
για την έκδοση Πιστοποιητικών Διαπίστωσης Πάθησης, σε υποψηφίους Πανελλαδικών εξετάσεων 2018 που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Δευτέρα 13 Νοεμβρίου έως και Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας *  (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το ακαδ. έτος της 1ης παραγράφου.)
Κατάλογος των Νοσοκομείων με τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές
Το έντυπο αίτησης των υποψηφίων που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδική κατηγορία.

 

10-11-2017

 Επιμορφωτική Ημερίδα στο 7ο ΓΕΛ Πειραιά
από τις υπεύθυνες της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Δραπετσώνας.

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 7ου ΓΕΛ Πειραιά, επιμορφωτική ημερίδα από τις υπεύθυνες της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Δραπετσώνας, Δρ. Σταυρούλα Τριανταφύλλου και Θεολογία Αβδελλή, με θέμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης»
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορούσε το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης και της ευθύνης του καταναλωτή μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διδακτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων, και δραστηριότητες δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών και ιστοριογραμμής.
 

taxideyontas


9-11-2017

 Αγώνες σκυταλοδρομίας «Street Relays Πειραιάς 2017»
skitalodromia 2goΑγώνες σκυταλοδρομίας «Street Relays Πειραιάς» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 στις 10:00π.μ., στο Πασαλιμάνι (πλατεία Κανάρη), με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών και πολιτών.
Oι αγώνες θα διεξαχθούν με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας, σε συνεργασία με τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο ΕΡΜΗΣ 1877 και με τη στήριξη του Ολυμπιακού ΣΦΠ.  Πληροφορίες και εγγραφές στο site: www.relays.gr.

9-11-2017
 «Τρίτο κουδούνι ή το θέατρο αλλιώς» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

….. γιατί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά χτυπά η καρδιά της θεατρικής παιδείας.
3okoudouniΤο Τρίτο Κουδούνι χτυπά για τρίτη συνεχή χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Το «Τρίτο Κουδούνι ή το θέατρο αλλιώς» καλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι αγαπούν το θέατρο, να συμμετέχουν στις δράσεις του και να ανακαλύψουν το θέατρο αλλιώς μέσα από ένα 4μηνο προβών το οποίο θα κλείσει με την παρουσίαση των παραστάσεων κάθε σχολείου.
Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν τα σχολεία που ανήκουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    πληροφορίες στο 210 4143356
Με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

 


8-11-2017

 «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0
για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και
η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων»
 

logo etwinning

Το Δελτίο Τύπου για τα δράση διαδικτυακών μαθημάτων που υλοποιεί το eTwinning κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

 

 


 2-11-2017

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%,
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19.
 
panellinies 2018d100Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 3822Β΄/31-10-2017 δημοσιεύτηκε η αριθ. Φ.151/180552/Α5/25-10-2017 κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2018-19 κι εφεξής.
Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2018-19 θα μπορούν να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που θα λειτουργήσουν σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης. Η εγκύκλιος που θα αναφέρεται στη διαδικασία πιστοποίησης των παθήσεων από τις Επταμελείς Επιτροπές θα ακολουθήσει άμεσα.

30-10-2017

Η παρέλαση του 7ου ΓΕΛ Πειραιά για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Οι μαθητές του Λυκείου μας τίμησαν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940,το Σάββατο 28-10-2017,με τη συμμετοχή τους στη μαθητική παρέλαση στο κέντρο του Πειραιά.

Δείτε φωτογραφίες από την παρέλαση των μαθητών μας : (ΚΛΙΚ στην εικόνα για μεγέθυνση)

 

  • Παρέλαση 28-10-17_1
  • Παρέλαση 28-10-17_2
  • Παρέλαση 28-10-17_3


30-10-2017

Σχολικές Επισκέψεις για μαθητές Λυκείου. Ερευνητικές Περιηγήσεις 2017-2018.
Εκπαιδευτική δράση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) για μαθητές Λυκείου.

eie1Η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε αυτά.
Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες εβδομάδες του σχολικού έτους. Φέτος, οι προγραμματισμένες εβδομάδες όπου το ΕΙΕ θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί μαθητές και μαθήτριες από όλα τα σχολεία της χώρας είναι οι ακόλουθες τρεις:
6-10 Νοεμβρίου 2017,  5-9 Φεβρουαρίου 2018,   23-27 Απριλίου 2018.
Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε ηλεκτρονικά μέσω της online φόρμας (https://goo.gl/forms/VrK0TAYqC9rUdLc23), είτε κατεβάζοντας το αρχείο με την Αίτηση Συμμετοχής (NHRF_Schools_Aitisi.doc) και αποστέλλοντάς την με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Το έγγραφο με την ανακοίνωση του ΕΙΕ.
 
30-10-2017
30ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής 2017-2018.

epi2017 18Τον 30ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής 2017-2018 διοργανώνει για 30 συνεχή χρόνια η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της UNESCO.
Οι υποβολές των μαθητών στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν online για τις 2 πρώτες φάσεις στο αυτοματοποιημένο σύστημα HelleniCO (www.hellenico.gr) ενώ για την Γ΄ και τελική Φάση οι προκριθέντες της 2ης Φάσης θα κληθούν να διαγωνιστούν δια ζώσης σε εργαστήρια πληροφορικής πανεπιστημιακών τμημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.Η έγκριση του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας.


30-10-2017

Προγραμματισμός και οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Ενημερωτικές επισκέψεις και στα τμήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

kesipΕνημέρωση των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Προγραμματισμός και οργάνωση των ενημερωτικών επισκέψεων των Υπευθύνων ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ.

Με  Υ.Α. καθορίζεται ότι οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ενημέρωση όλων των μαθητών της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων της περιοχής ευθύνης τους, έχουν τη δυνατότητα, με τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων, να προγραμματίζουν ενημερωτικές επισκέψεις και στα τμήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
Η Απόφαση ΥΑ 178610/Δ7/23-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας


24-10-2017

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018
και των αποφοίτων/υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018
σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.
 
panellinies 2018dΣύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 74 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς ….......
 
α).H Εγκύκλιος Φ.251/177783/Α5/20-10-17 (ΑΔΑ: 7ΗΧ14653ΠΣ-ΘΥΩ) του Υπουργείου Παιδείας.
 
panelladikes from 2018 paideias

24-10-2017

Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού

“Κάν’ το ν’ ακουστεί 2018”

radio2018Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το φετινό θέμα είναι: “Δημιουργώντας για την Πολιτιστική μας Κληρονομιά”.
Ας είναι τροφή για έμπνευση & δημιουργικότητα, συζήτηση & προβληματισμό κάθε μαθητικής ομάδας και ας δώσει το έναυσμα για να εκφραστεί πρωτότυπα μέσα από ραδιοφωνικό μήνυμα ή και τραγούδι. 
Η  «Έγκριση μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού Καν’ το ν’ ακουστεί 2018” από το υπουργείο Παιδείας.  Οι Δηλώσεις Συμμετοχών ξεκινούν από τις 24 Νοεμβρίου 2017!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα: http://europeanschoolradio.eu/5fest/

 

24-10-2017

Ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού.
Προγράμματα που προτείνονται από το ΣΕΝ/JA Greece για το 2017-18.

eq234rq 3Σύμφωνα με το Έγγραφο 171784/Δ7/13-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας για το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού, βάσει της απόφασης επέκτασης του θεσμού αυτού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ: 1127 τ.Β’/10-05-2013 και παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167 τ.Α/1985). Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών των … Διαβάστε περισσότερα

 

21-10-2017

«Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης.
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου HARVARD»

center hellenic studies harvardΤο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD υλοποιεί για το σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών». Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές/τριες Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να υποβάλουν αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: http://chs.harvard.edu/dlp

 18-10-2017

Επίσκεψη των μαθητών του 7ου ΓΕΛ Πειραιά,
στις 20/10/2017,
στο Πάρκο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ.
 
fb ogimage 200x200 Συνδεδεμένο εννοιολογικά, λειτουργικά και τοπογραφικά με τη Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αποτελεί ένα ζωντανό και ζωτικό πνεύμονα πρασίνου, μια ανάσα ζωής για την Αθήνα και μια σημαντική προσθήκη σε μια πόλη με τους λιγότερους κατά κεφαλήν χώρους πρασίνου στην Ευρώπη. Λειτουργώντας ως ανάπαυλα από το τσιμέντο της πρωτεύουσας, το Πάρκο προσφέρει στο κοινό ευκαιρίες για μάθηση, καθώς και για αναψυχή, ξεκούραση και νέες εμπειρίες.......Περισσότερα

 

 


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
των  μαθητών/τριών  της  Α΄  Λυκείου του 7ου ΓΕΛ Πειραιά.
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 18:30 μ.μ.
 

goneis18 10 2017


Πρόσκληση της Ε.Λ.Μ.Ε Πειραιά για αιμοδοσία
στο 13ο Γυμνάσιο Πειραιά (Παπαστράτου 14 )
την Τρίτη 31 Οκτώβρη και ώρα 09:30 π.μ.  με 13:00 μ.μ
 

elme aimodosia2017


14-10-2017

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας για Μαθητές Λυκείων
«YOUNG BUSINESS TALENTS 2017-18»


young businnes tallentsΟι Εγγραφές για το YOUNG BUSINESS TALENTS 2017-18 έχουν ανοίξει στο Site YBT και περιμένουν τις Ομάδες-Εταιρείες των Νέων Ταλέντων, για συμμετοχή στον καινοτόμο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής για όλους τους Μαθητές Λυκείων της Α’, Β’, Γ΄ Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΙΒ, από οποιοδήποτε σχολείο!
Δημιούργησε την δική σου “διευθυντική ομάδα” από 3 ή 4 άτομα του Λυκείου και διάλεξε το όνομα της εταιρείας που θα διευθύνεις..
Τέλος εγγραφών : 31 Οκτωβρίου 2017
Για τους Καθηγητές οι Εγγραφές είναι ανοικτές στην “Αίθουσα Καθηγητών” όπου με τον κωδικό 2017ybtgr θα μπουν για να εισάγουν τα στοιχεία τους και να λάβουν νέο, δικό τους κωδικό (φετινή καινοτομία !). Δείτε τους νέους Όρους του Διαγωνισμού στο site YBT –menu “Το Παρόν σου’.

Cartel GR YBT 2016 26.9


14-10-2017

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στη

16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2018

euso2018Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) προκηρύσσει το διαγωνισμό από τον οποίο θα επιλεγούν δύο τριμελείς ομάδες μαθητών Λυκείου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (16th European Union Science Olympiad – EUSO 2018). Στον Ελληνικό διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2001 και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών μπορείτε να δείτε στα συνημμένα αρχεία και στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης http://euso.eu/

Λήψη του αρχείου προκήρυξης από την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.
Λήψη του αρχείου έγκρισης από το Υπουργείο.
 

14-10-2017

                         4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα:

newpaideia"Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν αφηγήσεις από την
οικογενειακή τοπική και τη σύγχρονη Εθνική Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια ιστορία"
 
Προκήρυξη 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέμα:
«Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις (μαρτυρίες) από την οικογενειακή ,την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία».

 10-10-2017

Βράβευση, των επιτυχόντων στις πανελλήνιες εξετάσεις 2017,
μαθητών του 7ου ΓΕΛ Πειραιά, από το Δήμο.
 

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μώραλης, βράβευσε σε τιμητική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Ραλλείου Γυμνασίου-Λυκείου Θηλέων Πειραιά, τους μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία του Πειραιά που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, του έτους 2017, και εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η εκδήλωση αυτή ήταν μια συμβολική επιβράβευση των παιδιών, που έδωσαν με επιτυχία τον αγώνα της γνώσης, κατακτώντας ένα σημαντικό βήμα για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Την εκδήλωση οργάνωσε η Διεύθυνση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά.

Φωτογραφία από την εκδήλωση βράβευσης των μαθητών του 7ου ΓΕΛ Πειραιά από το Δήμο Πειραιά.
(Κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)
aponomi dimos panellinies2017

8-10-2017

      Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2017.

RowingΣτις 2 Οκτωβρίου 2017  πραγματοποιήθηκε και στο σχολείο μας, η 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων είχαν κληθεί και μίλησαν στους μαθητές, οι προπονητές κωπηλασίας Μιχάλης Κομνηνάκης και Νικος  Κουτσομπίνας, από τον Όμιλο Ερετών, για το άθλημα της κωπηλασίας.Ευχαριστούμε πολύ τους προπονητές για την επίδειξη του κωπηλατικού οργάνου στους μαθητές μας.

kopilasia rowing

Η αφίσα της εκδήλωσης. (Κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση) Rowing afisa1

 
6ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη
για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  το σχολικό έτος 2017- 2018.
 

laskaridi idrimaokΟ διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό έγγραφο και στο  αρχείο προκήρυξης του διαγωνισμού..


 
 

 8-9-2017

Ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2017-18.
Ο αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα γίνει τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, στις 10:00 π.μ.
Θα ακολουθήσει η διανομή βιβλίων στους μαθητές.
Καλή Σχολική Χρονιά !