Κανονισμός  7ου ΓΕΛ Πειραιά.

Επιλέξτε από τις παρακάτω ενότητες:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  7ου ΓΕΛ
 Διδακτικές ώρες Από - Έως 
 1η  8:15-9:05 
 2η  9:10-9:55
 3η  10:05-10:50
 4η  11:00-11:40
 5η  11:50-12:30
 6η  12:40-13:20
 13:25-14:05